img

VIJENAC (šifra: 120VS)

img

Cijena 1095 Kn ~ €143

img

Opis

Vijenac od ruža, anturijuma, margaritele. Veličina 110x90cm.

Ukupna cijena Kn ~ €