img

VIJENAC (šifra: 120VS)

img

Cijena 1105 Kn ~ €145

img

Opis

Vijenac od ruža, anturijuma, margaritele. Veličina 110x90cm.

Ukupna cijena Kn ~ €