img

Vijenac (Šifra: 102S)

img

Cijena 1380 Kn ~ €181

img

Opis

Vijenac od ruža, anturijuma, sezonskog cvijeća i zelenila. Visina cca 140cm.

Ukupna cijena Kn ~ €