img

Vijenac (Šifra: 102S)

img

Cijena 238.20
(1794.72 kn)

img

Opis

Vijenac od ruža, anturijuma, sezonskog cvijeća i zelenila. Visina cca 140cm.

Uredi buket:Ukupna cijena